Welke feestdagen zijn vrije dagen op school?

Welke feestdagen zijn vrije dagen op school?

Op erkende feestdagen is zijn kinderen vrij van school, dus bijvoorbeeld met Kerstmis en Pasen. De school is dan gesloten en ook leraren zijn vrij op deze feestdagen. Naast de erkende feestdagen zijn er ook feestdagen waarbij de school zelf kan bepalen of kinderen wel of niet vrij zijn.

Op de volgende algemeen erkende feestdagen zijn scholen in Nederland gesloten:

  • Nieuwjaarsdag;
  • Tweede paasdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • Tweede Pinksterdag;
  • Eerste en Tweede Kerstdag

Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn officiële feestdagen in Nederland. Kinderen zijn op deze dagen normaliter vrij, scholen zijn bijna altijd gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Er zijn echter uitzonderingen, dus wil je zeker weten of de school van je kind(eren) dicht is? Vraag dit dan na op school.

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede vrijdag, op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, of tijdens het Suikerfeest. Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft zijn of haar school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een leerling vrij krijgt. Uw kind krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • De directeur moet hier uiterlijk 2 dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht;
  • De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop je kind de plicht moet vervullen.

Zijn er meerdere dagen waarop je kind de plicht kan vervullen? Dan moet je dit zo veel mogelijk doen op een dag waarop je kind niet naar school hoeft. Heeft je kind 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moet dit met argumenten worden uitgelegd aan de directeur van de school. De directeur toetst dan of er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, op basis waarvan hij vrijstelling kan verlenen. Heeft je kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten dit worden toegelicht bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen. Moet je kind voor het vervullen van de plicht naar het buitenland? Dan kun je geen vrijstelling aanvragen voor een reisdag voor of na het vervullen van de plicht. Je kind kan de verplichting namelijk in principe ook in Nederland uitvoeren.

Kinderen krijgen geen vrijstelling van de leerplicht voor carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een korte vakantie tijdens carnaval.