Page content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KleineWereldreiziger.nl

Lees deze Algemene Voorwaarden van KleineWereldreiziger.nl zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de diensten van KleineWereldreiziger.nl of een accommodatie reserveert. Door gebruik te maken van de diensten van Kleine Wereldreiziger, de website of het maken van een reservering verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Teksten

Kleine Wereldreiziger is niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijving van accommodaties of in de prijsstelling, hier kunnen nooit rechten aan ontleend worden. Kleine Wereldreiziger is niet verantwoordelijk voor fouten en/of schadelijke content in de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Informatievoorziening

Kleine Wereldreiziger staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende accommodaties, aanbiedingen, valuta en prijzen. Aan eventuele onjuistheden kunnen nooit rechten dan wel aansprakelijkheid ontleend worden. Kleine Wereldreiziger staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto’s van accommodaties, beschrijvingen van accommodaties, vermelding van accommodatiefaciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden.

Advisering

Kleine Wereldreiziger selecteert zelf wereldplekken en adviseert over deze accommodaties. Kleine Wereldreiziger is nimmer aansprakelijk voor fouten in reserveringen bij accommodaties zelf. Geschillen moeten altijd direct met de accommodatiehouder worden opgenomen, Kleine Wereldreiziger kan hierin niet verantwoordelijk zijn of welke rol dan ook vervullen. Alle accommodaties hanteren hun eigen betalings- en annuleringsvoorwaarden, Kleine Wereldreiziger heeft hier geen invloed op en geschillen moeten altijd direct tussen klant en accommodatie worden opgelost. Het gebruik van de website is voor risico van de klant. De website fungeert als online doorgever van informatie over de aangeboden accommodatie van de accommodatiehouder.

Aansprakelijkheid

Kleine Wereldreiziger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van accommodatiehouders, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie over de accommodaties. Klant vrijwaart Kleine Wereldreiziger voor alle aanspraken van derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Kleine Wereldreiziger voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Kleine Wereldreiziger door derden betrokken wordt op zich zal nemen.

Foto- en videomateriaal

Al het beeldmateriaal op Kleine Wereldreiziger is zorgvuldig uitgezocht. Mocht je een afbeelding zien die auteursrechtelijk beschermd is, geef dit aan ons door en wij zullen deze binnen 24 uur verwijderen. Kleine Wereldreiziger heeft het recht aangeleverde foto’s van accommodaties te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Voor vragen over onze voorwaarden: info@kleinewereldreiziger.nl