null

Privacyverklaring Kleine Wereldreiziger

Datum: 28-01-2020


Kleine Wereldreiziger (''KW''; ''wij''), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (''u''). Onze diensten bestaan uit het leveren van reisinformatie waarmee onze klanten hun eigen reis kunnen samenstellen en andere diensten (de "diensten"). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze diensten.

Kleine Wereldreiziger acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://kleinewereldreiziger.nl/ en diensten. Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. 


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28 januari 2020.


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Kleine Wereldreiziger aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden en verifiëren / authentiseren van gebruikers van de diensten;
 • Communicatie tussen Kleine Wereldreiziger en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden. Profielen worden na 24 maand inactiviteit verwijderd uit Kleine Wereldreiziger PLUS.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Social Media

Kleine Wereldreiziger is op verschillende sociale media te vinden, waaronder Instagram, Facebook, Twitter en Pinterest. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Kleine Wereldreiziger volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Kleine Wereldreiziger  kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden. Voor deze diensten kunnen wij gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van Kleine Wereldreiziger. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gehashte e-mailadres voor dit doeleinde, dan kunt dit  schriftelijk bij Kleine Wereldreiziger aangeven.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Nieuwsbrief en notificaties

U kunt zich  voor de nieuwsbrief van Kleine Wereldreiziger opgeven. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden. Leden van Kleine Wereldreiziger PLUS ontvangen automatisch de nieuwsbrief evenals notificaties. Voor notificaties kunt u zich via uw persoonlijke profiel afmelden.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder Google Analytics, Active Campaign en Hubspot. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Gegevens worden 26 maanden bewaard in Google Analytics en daarna automatisch verwijderd.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Controle van erkende autorisaties.

Websites en diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Vragen

U kunt Kleine Wereldreiziger telefonisch, via sociale media, het webformulier of per mail vragen stellen. In dat geval registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens zodat we contact met u kunnen opnemen en om om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

Optie en boeking

Kleine Wereldreiziger vraagt bij optie of een boeking om persoons- en persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het in optie zetten of de uitvoering van een reis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Een kopie paspoort om een reisvergunning in het land van bestemming te regelen.
 • Het telefoonnummer van een achterblijver die we in geval van nood kunnen bereiken.
 • Maaltijdpreferentie tijdens een vlucht. 

Ook kan er om medische gegevens worden gevraagd. Als je bijvoorbeeld last hebt van een allergie en we organiseren een afscheidsmaaltijd voor je, dan is het belangrijk om te weten dat we hiermee geen gezondheidsklachten veroorzaken. Als je epilepsie hebt en je wilt naar Everest Base Camp dan kunnen we je gids instructies geven. Dit doen we om jouw veiligheid en die van je medereizigers en begeleiders te waarborgen. Kleine Wereldreiziger zal niet meer gegevens verzamelen en delen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de reis. 

Verstrekking aan derden

Kleine Wereldreiziger kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Derde partijen die voor Kleine Wereldreiziger optreden als bewerker hebben een verwerkersovereenkomst met Kleine Wereldreiziger en/of onze partners afgesloten. Denk bij derden bijvoorbeeld aan reisorganisaties ter plaatse, een boekhouder, een luchtvaartmaatschappij, een mailverwerkingsprogramma, de STO, SGR, maar ook je medereiziger, die met ondertekening van een boekingsformulier toestemming heeft gegeven voor het delen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reis. In geval van een calamiteit of middels gerechtelijk bevel zal Kleine Wereldreiziger je persoonsgegevens delen met bevoegde overheidsinstanties. 

Bewaartermijn

Kleine Wereldreiziger zal facturen en boekingsformulieren met persoonsgegevens minimaal 7 jaar bewaren ten behoeve van controle door overheidsinstanties. Deze worden bewaard in een afgesloten ruimte alsmede in de cloud, welke technisch beveiligd is.