Page content

Disclaimer Kleine Wereldreiziger

Kleine Wereldreiziger (Kamer van Koophandel 63268779) verleent u hierbij toegang tot www.kleinewereldreiziger.nl (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Kleine Wereldreiziger behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Kleine Wereldreiziger met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kleine Wereldreiziger is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van Kleine Wereldreiziger, welke geen eigendom zijn van Kleine Wereldreiziger, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van Kleine Wereldreiziger. Hoewel Kleine Wereldreiziger uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Kleine Wereldreiziger besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website van Kleine Wereldreiziger wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kleine Wereldreiziger.

Gebruik van cookies

KleineWereldreiziger.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de site, zoals het aanmaken van een profiel en delen van een reiservaring.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan Kleine Wereldreiziger dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleine Wereldreiziger dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Affiliates

Wij werken samen met diverse partners via affiliateprogramma’s. Als je op deze links klikt, dan word je doorgestuurd naar de website van onze partner via een speciale link. Als je hier vervolgens iets koopt dan krijgen wij een kleine vergoeding zonder extra kosten voor jou.

Spelregels winacties

Houd je altijd aan de gestelde voorwaarden van winacties, anders sluiten wij je uit van deelname. Winacties worden georganiseerd voor onze volgers en hun vrienden en/of familie. Wanneer wij merken dat winacties elders worden gecommuniceerd zonder onze goedkeuring dan behouden wij ons het recht voor om de winactie per direct stop te zetten.

Deelname vanaf 18 jaar. Alleen geheel ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Per winactie maximaal één inzending per e-mailadres. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld, tegoedbonnen of andere goederen. Verstrekte kortingen gelden niet in combinatie met andere acties en zijn niet van toepassing op reeds gekochte kaarten. Over de toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden verstrekt door derden. Inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De inzender geeft KleineWereldreiziger.nl toestemming om inzendingen, in eventueel aangepaste vorm, te gebruiken zonder hiervoor aan de inzender een vergoeding te zijn verschuldigd. De dag nadat de winactie afloopt, maakt KleineWereldreiziger.nl de prijswinnaar(s) bekend via de betreffende actiepagina op kleinewereldreiziger.nl of via Facebook. De prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd. Wanneer KleineWereldreiziger.nl adresgegevens of andere specifieke informatie nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar om binnen drie dagen via e-mail te reageren, tenzij anders vermeld in de winactie. Indien de prijswinnaar later reageert, kan KleineWereldreiziger.nl niet garanderen dat de winnaar de kaarten tijdig ontvangt of de prijs volledig kan verzilveren. KleineWereldreiziger.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen prijzen door bijvoorbeeld afgelasting van evenementen of niet (tijdige) bezorging per post. Op verstrekte gegevens is het privacyreglement van toepassing. Medewerkers van KleineWereldreiziger.nl zijn uitgesloten van deelname.