Reizen met een minderjarig kind

Reizen met een minderjarig kind (tot 18 jaar)

Reis je met een minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland met het vliegtuig, auto, trein of boot? Dan dien je rekening te houden met extra controles aan de grenzen. 

Als er controle aan de grens plaatsvindt, vraagt de Koninklijke Marechaussee een paspoort of een ander identiteitsbewijs. Omdat een paspoort of ander identiteitsbewijs het gezag over een minderjarig kind niet aantoont, kunnen er aanvullende vragen worden gesteld aan de ouder(s) of begeleider(s) en aan het minderjarige kind. Als je vanuit een ander Schengenland reist kan deze controle uitgevoerd worden door de autoriteit van het desbetreffende land.

Toestemming

De belangrijkste vraag is of er toestemming is gegeven door de achterblijvende ouder(s) met wettelijk gezag over de minderjarige. Om de toestemming aan te tonen adviseert de marechaussee om het toestemmingsformulier te downloaden op Defensie.nl en om dit volledig in te vullen. Tip: download het formulier in het Engels als je naar het buitenland gaat. De ouder die alléén gezag heeft over een minderjarig kind, krijgt ook te maken met deze controle. Documenten die aantonen dat 1 ouder gezag heeft zijn daarom wenselijk.

Overige documenten

Om voor een vlotte grenspassage te zorgen adviseert de Koninklijke Marechaussee om naast het toestemmingsformulier, voor zover mogelijk, aanvullende documenten mee te nemen zoals:

  • Retourticket van het kind;
  • Eventueel recent uittreksel Gezagsregister;
  • Recent gewaarmerkt afschrift uit het basisregister (BRP) van het kind;
  • Kopie-paspoort van toestemming gevende ouder(s);
  • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang;
  • Eventueel het ouderschapsplan;
  • Eventueel de geboorteakte van het kind

Daarnaast adviseert de Marechaussee om ruim voor vertrek aanwezig te zijn. De controle kan namelijk enige tijd in beslag nemen.

Centrum Internationale Kinderontvoering

De Koninklijke Marechaussee werkt samen met het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO). Bij het CIKO werken juristen die actuele informatie, advies en begeleiding aan ouders, begeleiders en professionals kunnen geven.

Noodpaspoort kinderen

De Koninklijke Marechaussee verstrekt alleen in uitzonderlijke gevallen een noodpaspoort. Bijvoorbeeld als iemand niet in staat is om op tijd een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen. Minderjarige kinderen moeten sinds 26 juni 2012 een eigen reisdocument hebben. Zij worden niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s) of gezaghebber(s). Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

De Koninklijke Marechaussee verstrekt daarom geen noodpaspoorten aan minderjarige kinderen die nog bijgeschreven staan in het paspoort van hun ouder(s) of gezaghebber(s). Een uitzondering kan worden gemaakt om humanitaire redenen. Bijvoorbeeld voor een medische behandeling of voor het bijwonen van een begrafenis van een familielid.

Bron: Defensie.nl

Zomeractie Kleine Wereldreiziger 2024